Cập nhật mới nhất danh sách các Trường Đại học tại Hà Nội xét tuyển học bạ THPT

Cánh cổng trường Đại học sắp mở ra đối với tất cả các thí sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT. Ban tư vấn tuyển sinh Trường Cao đẳng Điều Dưỡng tổng hợp lại danh sách các trường Đại học xét tuyển học bạ THPT năm 2018 như sau.

HV Báo chí và Tuyên truyền

– Điều kiện xét tuyển:

+ Học sinh các trường chuyên/năng khiếu có học lực giỏi, hạnh kiểm tốt

+ Năng khiếu báo chí từ 5.0 trở lên

– Học kỳ xét tuyển: 6 học kỳ

Đại học Luật Hà Nội

 – Điều kiện xét tuyển:

+ Điểm từng môn thuộc tổ hợp đạt từ 8 điểm trở lên

– Học kỳ xét tuyển: Lớp 12

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Cập nhật mới nhất danh sách các Trường Đại học tại Hà Nội xét tuyển học bạ THPT

– Điều kiện xét tuyển:

+ Nhóm ngành 1: Nhóm ngành 1: Tổng điểm trung bình của tổ hợp xét tuyển ≥ 20

+ Nhóm ngành 2: Tổng điểm trung bình của tổ hợp xét tuyển ≥ 20 và điểm trung bình chung của môn Tiếng Anh ≥ 7.0; Tổng điểm trung bình của tổ hợp xét tuyển ≥ 18 và điểm trung bình chung của môn Tiếng Anh ≥ 7.0

+ Nhóm ngành 3: Tổng điểm trung bình của tổ hợp xét tuyển ≥ 18

+ Ngôn ngữ Anh: Tổng điểm trung bình của tổ hợp xét tuyển ≥ 18 và điểm trung bình chung của môn Tiếng Anh ≥ 7.0

– Học kỳ xét tuyển: Lớp 11 và lớp 12

Đại học Mỏ – Địa chất

– Điều kiện xét tuyển:

+ Tổng điểm trung bình các môn học theo khối thi của 5 kỳ.

+ Hạnh kiểm Khá trở lên.

– Học kỳ xét tuyển: Lớp 10, 11, học kỳ I lớp 12

Đại học Hòa Bình

– Điều kiện xét tuyển:

+  Tổng điểm các môn khối A: 18đ (ĐH); 16,5đ (CĐ)

+ Tổng điểm các môn khối H, H1: 17đ (Năng khiếu: 5,5; Văn hóa: 6)

+ Tổng điểm các môn khối V, V1: 17,5đ (Năng khiếu: 5,5; Văn hóa: 6)

– Học kỳ xét tuyển: 5 học kỳ hoặc kết quả lớp 126. Đại học Thành Đô

– Điều kiện xét tuyển:

+ Điểm trung bình chung lớp 11, hoặc học kỳ I lớp 12 từ 6,0 điểm trở lên

+ Điểm trung bình chung lớp 12 từ 6,0 điểm trở lên

+ Điểm tổng kết lớp 12 của tổ hợp 3 môn xét tuyển các khối A00, A01, B00, C00, D00 từ 18,0 điểm trở lên

+ Điểm tổng kết lớp 10, lớp 11, kỳ I lớp 12 của tổ hợp 3 môn xét tuyển các khối A00, A01, B00, C00, D00 từ 18,0 điểm trở lên

– Học kỳ xét tuyển: 5 học kỳ hoặc kết quả lớp 12

Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội

– Điều kiện xét tuyển:

Tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển. Hạnh kiểm khá trở lên.

– Học kỳ xét tuyển: Lớp 12

Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội

– Điều kiện xét tuyển: Tổng điểm 3 môn dùng để xét tuyển trong mùa tuyển sinh cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực không nhỏ hơn 18,0

– Học kỳ xét tuyển: Lớp 12

Học viện Tài chính

– Điều kiện xét tuyển:

+  Học lực giỏi 3 năm THPT

+ Học lực giỏi 2 năm THPT, trong đó có lớp 12.

+ Đạt học sinh giỏi tỉnh về khoa học kĩ thuật, năng khiếu.

– Học kỳ xét tuyển: Lớp 10, 11, 12

Năm 2018, nhiều trường đại học top đầu ở Hà Nội xét tuyển bằng học bạ

Đại học Thành Đông

– Điều kiện xét tuyển:

Tổng điểm để xét tuyển hệ đại học theo tổ hợp 3 môn ≥ 18. Hạnh kiểm khá.

– Học kỳ xét tuyển: Lớp 12

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

– Điều kiện xét tuyển:

Tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.

– Học kỳ xét tuyển: 6 kỳ

Học viện Phụ nữ Việt Nam

– Điều kiện xét tuyển:

+ Tổng điểm trung bình chung 3 môn theo tổ hợp xét tuyển của 5 kỳ, trong đó điểm trung bình một môn học phải lớn hơn hoặc bằng 6,5.

+ Hạnh kiểm khá.

– Học kỳ xét tuyển: Lớp 10, 11, học kỳ I lớp 12

Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

– Điều kiện xét tuyển:  Điểm trung bình chung của tổ hợp các môn học dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 6,0

– Học kỳ xét tuyển: Lớp 12

Đại học Lâm nghiệp

– Điều kiện xét tuyển:

Điểm trung bình của tổ hợp các môn học xét tuyển lớp 12 từ 5,0 điểm trở hoặc trung bình của tổng điểm trung bình chung học tập lớp 10, 11, 12 từ 5,0 điểm trở lên.

– Học kỳ xét tuyển: 6 kỳ hoặc lớp 12

Học viện Ngân hàng

– Điều kiện xét tuyển:

+ Thí sinh là học sinh các trường phổ thông trung học chuyên quốc gia, chuyên các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Các môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh, Ngữ Văn.

+ Kết quả trung bình điểm các môn trong tổ hợp đạt từ 6; 6,5; 7; 7,5 điểm trở lên tùy từng ngành.

Đại học Công nghiệp Việt – Hung

– Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT

– Học kỳ xét tuyển: 6 kỳ

Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội

– Điều kiện xét tuyển: Học lực từ loại Khá và có điểm trung bình chung các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin của 2 năm trên đạt từ 6.5/10 trở lên.

– Học kỳ xét tuyển: Lớp 11, 12

Facebook Comments
5 (100%) 1 vote