Chương trình học bổng Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) của Irish Aid

Thủ tục xin học bổng:

Để có thể nộp đơn xin học bổng, bạn PHẢI:

 • Có thư chấp nhận của UCD Michael Smurfit Graduate Business School (website: www.smurfitschool.ie/vietnam/).
 • Đạt tiêu chuẩn của trường bạn xin học (VD yêu cầu điểm IELTS/GMAT).
 • Đạt tiêu chuẩn của Chính phủ Việt Nam.

Nếu bạn có đủ các điều kiện trên, bạn có thể điền đơn xin học bổng, nêu rõ bạn đạt tiêu chí về phát triển nêu dưới đây như thế nào:

 • Việc theo học của ứng viên có lợi như thế nào cho sự phát triển của khu vực tư nhân tại Việt Nam
 • Công việc của ứng viên sẽ có lợi cho nền kinh tế và xã hội Việt Nam
 • Cam kết trở lại Việt Nam sau khi tốt nghiệp
 • Công việc của ứng viên sau khi tốt nghiệp phải phù hợp với mục tiêu tổng thể của Irish Aid tại Việt Nam.

Hồ sơ xin học bổng phải được xếp theo thứ tự như sau:

 1. Thư chấp nhận của UCD Michael Smurfit Graduate Business School.
 2. Bản sao chứng chỉ tiếng Anh
 3. Thư giới thiệu của cơ quan nơi bạn đang công tác trong phong bì dán kín
 4. Đơn xin học bổng (theo mẫu)

Và gửi đến địa chỉ dưới đây chậm nhất vào ngày 31/3/2009:
Điều phối viên Học bổng MBA Irish Aid
Đại sứ quán Ai Len
Tầng 8, Tháp B, Vincom
191 Bà Triệu, Hà Nội, Việt Nam


Nếu thiếu bất kỳ văn bản nào nêu trên, hồ sơ xin học bổng sẽ bị coi là thiếu. Đại sứ quán chỉ liên hệ mời các ứng viên vượt qua vòng hồ sơ đến phỏng vấn. Phỏng vấn sẽ diễn ra tại Hà Nội và TP HCM vào tháng 5/2009. Danh sách ứng viên được trao học bổng sẽ được thông báo vào ngày 31/5/2009. Lưu ý là ứng viên không thể tham gia chương trình Học bổng MBA của Irish Aid ở trường UCD Michael Smurfit nếu không được học bổng của Irish Aid. Xin liên hệ với cô Hoàng Minh Tú, ĐT (84-4) 3974 3291 hoặc tu.hoang@dfanet.ie để lấy mẫu đơn xin học bổng hoặc có thêm thông tin

Nguồn: http://cite.edu.vn/content.aspx?web4vn=chitietbaiviet&id=1025&lang=0&tieude=Chuong-trinh-hoc-bong-Thac-si-quan-tri-kinh-doanh–MBA–cua-Irish-Aid#.WgPKpVu0PDc

Facebook Comments
Rate this post