Tìm hiểu về ngành học kinh tế quốc tế

Kinh tế quốc tế là nghiên cứu về tương tác kinh tế giữa các quốc gia. Nó giải quyết nhiều vấn đề cụ thể, chẳng hạn như:

Sự tăng trưởng nhanh chóng của thương mại với Trung Quốc và Ấn Độ có thể ảnh hưởng đến cấu trúc sản xuất và tiền lương ở châu Âu? Tại sao các cuộc đàm phán thương mại trong vòng đàm phán Doha của WTO chấm dứt? Liệu vấn đề này đối mặt với sự nổi lên của “chủ nghĩa khu vực”? Những ảnh hưởng của hội nhập tài chính châu Âu là gì? Vương quốc Anh bị ảnh hưởng như thế nào khi quyết định không gia nhập Euro? Cuộc khủng hoảng tài chính lan rộng khắp các quốc gia như thế nào? Những ảnh hưởng gì của cuộc khủng hoảng sub-prime ở Mỹ và hậu quả là khủng hoảng tín dụng có khả năng xảy ra đối với Vương quốc Anh?

Kinh tế quốc tế thay đổi thế giới

Nói một cách rộng rãi, lĩnh vực này được phân chia giữa Nghiên cứu Thương mại Quốc tế, mở rộng kinh tế vi mô sang nền kinh tế mở và International Finance, sử dụng phân tích kinh tế vĩ mô.

Thương mại Quốc tế mô tả và dự đoán các mô hình sản xuất, thương mại và đầu tư giữa các quốc gia. Nó cũng xem xét tác động của thương mại đối với cả mức và phân phối thu nhập trong và giữa các quốc gia. Nó phân tích các chính sách thương mại khác nhau, ảnh hưởng của ‘chủ nghĩa khu vực’ (khối thương mại khu vực) và tiềm năng tác động của các cuộc đàm phán thương mại đa phương do Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tiến hành.

Tài chính Quốc tế kiểm tra tác động của dòng chảy tài chính giữa các quốc gia. Nó xem xét ảnh hưởng của các dòng chảy như vậy đối với cán cân thanh toán và tỷ giá hối đoái. Nó cũng đánh giá tác động của các chế độ tỷ giá khác nhau và xem xét vai trò thích hợp của các thể chế quốc tế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Đào tạo  nguồn nhân lực đạt chuân cho ngành học kinh tế quốc tế

Sinh viên ngành Kinh tế Quốc tế có thể sử dụng các kỹ năng và công cụ học được trong nhiều lĩnh vực nghề nghiệp, như báo chí, tư vấn, cơ quan chính phủ và các tổ chức quốc tế, đồng thời tận hưởng khả năng hiểu được một số điều quan trọng nhất và các vấn đề phức tạp của thời đại chúng ta.

Tại Việt Nam, một số trường Đại học đầu ngành có đào tạo về chuyên ngành Kinh tế Quốc tế như Đại học Ngoại Thương, Đại học Kinh Tế Quốc dân, Đại học Kinh tế – Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Có hai lĩnh vực rộng trong kinh tế quốc tế mà sinh viên muốn theo học ngành này cần phải hiểu rõ. Một là thương mại quốc tế và hai là Tài chính Quốc tế.

Có hai lĩnh vực rộng trong kinh tế quốc tế: thương mại quốc tế và tài chính quốc tế.

Thương mại quốc tế là một lĩnh vực kinh tế áp dụng các mô hình kinh tế vi mô để giúp hiểu nền kinh tế quốc tế. Nội dung của nó bao gồm các công cụ tương tự được giới thiệu trong các khóa học kinh tế vi mô, bao gồm phân tích cung và cầu, hành vi công ty và người tiêu dùng, cấu trúc thị trường độc quyền, độc quyền và độc quyền, và ảnh hưởng của biến dạng thị trường. Trong thương mại quốc tế là điển hình mô tả các mối quan hệ kinh tế giữa người tiêu dùng, doanh nghiệp, chủ sở hữu yếu tố và chính phủ. Sinh viên cần phải hiểu được những ảnh hưởng đối với cá nhân và doanh nghiệp do chính bản thân thương mại quốc tế, bởi vì thay đổi chính sách thương mại và do thay đổi trong các điều kiện kinh tế khác hay việc phát triển các lập luận ủng hộ một chính sách thương mại tự do cũng như các lập luận ủng hộ các loại chính sách bảo hộ khác nhau và hiểu rõ hơn về tranh cãi hàng trăm năm giữa tự do thương mại và chủ nghĩa bảo hộ.

Tài chính quốc tế áp dụng kinh tế vĩ mô để giúp hiểu nền kinh tế quốc tế. Mục tiêu của nó là mối quan hệ qua lại giữa các biến số kinh tế tổng hợp như GDP, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ lạm phát, cân bằng thương mại, tỷ giá, lãi suất, vv … Lĩnh vực này mở rộng kinh tế vĩ mô bao gồm các giao dịch quốc tế. Trọng tâm của nó là về tầm quan trọng của sự mất cân bằng thương mại, các yếu tố quyết định tỷ giá hối đoái và ảnh hưởng tổng hợp của chính sách tiền tệ và tài khóa của chính phủ. Trong số các vấn đề quan trọng nhất được đề cập đến là ưu và nhược điểm của hệ thống tỷ giá cố định so với tỷ giá thả nổi.

Facebook Comments
Rate this post