TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI TUYỂN SINH KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nhằm hoàn thiện điều kiện bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trung tâm nghiên cứu, đào tạo Tài chính – Kế toán – Thuế – Tin học Hồng Đức tổ chức lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng cho kế toán các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
1/ Chương trình đào tạo: Theo chương trình bồi dưỡng Kế toán trưởng doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 98/2007/QĐ-BTC ngày 03/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trong chương trình này, học viên còn cập nhật về Luật Kế toán; hệ thống chuẩn mực kế toán; chuẩn mực kiểm toán Việt Nam; các chính sách thuế; các chế độ tài chính, kế toán mới áp dụng đối với các doanh nghiệp.
2/ Thời gian học: Mỗi tuần học 01 chuyên đề vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Thời gian toàn khoá học là 08 tuần bắt đầu từ ngày 19/09/2009.
3/ Địa điểm: Trung tâm nghiên cứu, đào tạo Tài chính – Kế toán – Thuế – Tin học Hồng Đức (số 09 Trần Cao Vân, TP Huế)
4/ Giảng viên giảng dạy: Là các Tiến sỹ, Thạc sỹ, Giảng viên chính có kinh nghiệm giảng dạy các lớp Kế toán trưởng.
5/ Quyền lợi của học viên: Kết thúc khoá học, những học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính. Chứng chỉ này là một trong các điều kiện bắt buộc để được bổ nhiệm hoặc được thuê làm Kế toán trưởng theo quy định của Luật Kế toán.
6/ Kinh phí đào tạo: Học phí: 1.500.000 đ/học viên; tiền tài liệu học tập (tài liệu bồi dưỡng Kế toán trưởng của Bộ Tài chính) học viên mua riêng: 150.000 đ/1 bộ.
7/ Hồ sơ đăng ký học:
– Phiếu đăng ký tham dự khoá học (Mẫu kèm theo)
– 01 bản sao (có công chứng) bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp.
– 02 ảnh màu 3×4 (phía sau ảnh ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh)
– 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc.
Toàn bộ hồ sơ nói trên học viên nộp cho Trung tâm Hồng Đức trước ngày 12/09/2009.
Vậy Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội kính thông báo đến quý doanh nghiệp được biết để có kế hoạch tham gia khoá học.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
* Tại Thừa Thiên Huế: Trung tâm nghiên cứu, đào tạo Tài chính – Kế toán – Thuế – Tin học Hồng Đức (địa chỉ: 09 Trần Cao Vân; TP Huế – ĐT: 054. 38 39 123; Website: www.hongduchue.com)
* Tại Hà Nội: Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (địa chỉ: 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội; ĐT: 04.37547506 số máy lẻ 514; Website: www.coe.edu.vn).

Nguồn: http://thamhue.com/showthread.php/7447-Tuy%E1%BB%83n-sinh-k%E1%BA%BF-to%C3%A1n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-t%E1%BA%A1i-hu%E1%BA%BF

Facebook Comments
Rate this post