Tuyển sinh 2018 – Các trường tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh

Năm  2018,dựa theo dự thảo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên, trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, trường đại học sẽ được tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong đó bao gồm dựa trên số giảng viên thỉnh giảng.

Xác định chỉ tiêu tuyển sinh dựa trên 2 tiêu chí tuyển sinh. Một là số sinh viên chính quy tính trên một giảng viên quy đổi theo từng khối ngành của cơ sở giáo dục. Hai là cơ sở vật chất,  diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo tính trên một sinh viên chính quy và yêu cầu về chủng loại và số lượng học liệu, trang thiết bị tối thiểu của các hạng mục công trình theo yêu cầu của chương trình đào tạo

Áp dụng thạc sĩ trở lên với giáo viên thỉnh giảng

Điểm đổi mới của dự thảo lần này là giáo viên, giảng viên yêu cầu có trình độ thạc sĩ trở lên để xác định chỉ tiêu tuyển sinh với điều kiện giảng viên lý hợp đồng thỉnh giảng theo quy định của Luật giáo dục và Luật giáo dục Đại học, theo quy định của Bộ GD & ĐT về chế độ giảng viên trong các cơ sở giáo dục, và quyền lợi của giảng viên theo hợp đồng thỉnh giảng.

Thí sinh chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2018

Riêng với khối ngành nghệ thuật thì giảng viên thỉnh giảng là nghệ sĩ nhân dân và có bằng đại học cùng ngành với ngành tham gia đào tạo được tính tương đương như giảng viên và có trình độ tiến sĩ, giảng viên trình độ nghệ sĩ ưu tú tương đương với trình độ thạc sĩ.

Còn với khối ngành khoa học giáo dục và đào tạo sư phạm, riêng các ngành đào tạo sư phạm trường không được tính giảng viên thỉnh giảng để xác định chỉ tiêu tuyển sinh. Đối với các ngành khác tính tối đa bằng 5% tổng số giảng viên cơ hữu quy đổi.

Các trường tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh

Dựa theo quy định thì các cơ sở giáo dục xác định được chỉ tiêu tuyển sinh theo các tiêu chí được quy định. Các trường Đại học, Cao đẳng thực hiên công bố công khai và phải chịu trách nhiệm giải trình về chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định, các tiêu chí xác định chỉ tiêu, chất lượng đào tạo và cam kết chuẩn đẩu ra đáp ứng được nhu cầu xã hội.Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội cũng tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh và xét tuyển theo hình thức học bạ, kết quả thi THPT Quốc Gia hoặc xét tuyển thẳng.

Đại học Kinh tế tuyển sinh xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

Đối với các ngành đào tạo được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng của các tổ chức theo quy định định tại Điều 52, Luật Giáo dục đại học, có nghị quyết thông qua chủ trương xác định chỉ tiêu tuyển sinh của hội đồng trường, hội đồng quản trị thì được tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo cam kết về chất lượng của chương trình đào tạo và nhu cầu xã hội đối với ngành đó.  Trường phải chịu trách nhiệm về tuyển sinh cũng như đào tạo sinh viên ngành.

Một số ngành học triển khai theo Đề án thực hiện hoặc có tính chất đặc thù thí điểm như đào tạo nhân lực ngành Du lịch và Công nghệ thông tin trình độ đại học và các ngành thực hiện cơ chế đặc thù khác (nếu có) thì xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định của cơ chế đặc thù trong thời gian quy định.

Những cơ sở giáo dục chưa được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng của tổ chức kiểm định thì không tăng chỉ tiêu tuyển sinh trong năm nay (ngoại trừ những ngành đào tạo mới được mở ra thì được phép bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh).

Facebook Comments
5 (100%) 1 vote