Đỗ Hồng Hạnh

  • Cử nhân Ngôn ngữ Đức – Trường Đại học Hà Nội
  • Chứng chỉ tiếng Đức C1 Hanutest – Trường Đại học Hà Nội
  • Đã từng tham gia một năm chương trình Aupair tại Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *