Hứa Phương Hồng

  • Cử nhân ngôn ngữ Đức, trường đại học Hà Nội
  • Chứng chỉ C1 Hanutest, cấp bởi trường đại học Hà Nội
  • Kinh nghiệm thực hành tiếng một năm tại Đức
  • Kinh nghiệm luyện thi B1 dày dặn, tỉ lệ đỗ trung bình của học viên luôn trên 90

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *