Nguyễn Phương Dung

  • Cử nhân song ngành ngôn ngữ và văn học Anh (Anglistik/ Amerikanistik) và quản lý (Management)
  • 6 năm sinh sống tại Đức
  • Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Đức vô cùng linh hoạt dành
  • Cho các bé từ 6 tuổi trở lên
  • Tâm huyết, chăm sóc và quan tâm đến học viên.
  • “Ở đâu có Dung là ở đó có tình thương ngập tràn”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *