Trương Lan Hương

  • Cử nhân khoa tiếng Đức – Đại học Hà Nội.
  • Cử nhân Quản trị kinh doanh – Đại học chuyên nghành Münster.
  • Chuyên gia Marketing lâu năm trong mảng đào tạo và du học Đức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *